รู้ก่อน รับมือก่อน โรคสมาธิสั้นในเด็ก

โรคสมาธิสั้นในเด็กพ่อแม่และคุณครูคงเห็นว่าอาการเหม่อลอย ยุกยิก จดจำได้ไม่ดี หรือบางทีอาจส่งผลกระทบไปสู่อารมณ์และการเข้าสังคมของเด็กให้ไม่มีความมั่นใจในตนเองเด็กสมาธิสั้น ไม่ชอบลองสิ่งใหม่ๆ ปิดกั้นการเรียนรู้ และไม่ยอมทำสิ่งที่ไม่สนใจไม่ชอบ อาการที่กล่าวมานี้ เกิดขึ้นเพราะอะไร

สมาธิมีความหมายว่า ความสามารถในการจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวก สามารถควบคุมตัวเองให้อยู่นิ่ง ไม่หุนหันพลันแล่นหรือหันเหความสนใจไปกับสถานการณ์รอบข้างได้ดี รวมไปถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดีและมีความจำที่เป็นเลิศ สมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ในทุก ๆ อย่าง เพราะทำให้ผู้เรียนสามารถรับเอาข้อมูล วิเคราะห์ สร้างความเข้าใจ และเกิดเป็นการเรียนรู้ได้

ปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้นเกิดได้จากปัจจัยหลายปัจจัย  ทั้งทางด้านพันธุกรรม สารเคมีในสมองที่หลั่งผิดปกติ การได้รับบาดเจ็บตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หรือการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัย เช่น การปล่อยให้บุตรหลานดูทีวี การ์ตูน เล่นเกมมือถือในวัยที่เด็กมาก ทำให้เด็กขาดการเรียนรู้อย่างถูกวิธีตามพัฒนาการในช่วงวัย

เนื่องจากอาการของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไประดับของสมาธิจึงมีไม่เท่ากัน ดังนั้น ผู้ปกครองจะทำอย่างไรเพื่อ “ยกระดับสมาธิ” ให้กับพวกเขามีพัฒนาการด้านสมาธิที่ดีขึ้นเพื่อให้บุตรหลานนั้นหายขาดจากโรคนี้ สิ่งที่ต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนคือสมาธิสั้น ไม่ใช่โรค แต่เป็นเพียงอาการหรือพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาเมื่อต้องเรียนรู้สิ่งใด ๆ และไม่สามารถทำออกมาได้ดี เพราะฉะนั้น สาเหตุที่แท้จริงคือ ความไม่พร้อมของทักษะการเรียนรู้ที่่ถูกควบคุมและสั่งการโดยสมอง ที่ส่งผลโดยตรงต่อเด็ก ทำให้เด็กมีพฤติกรรมยุกยิก ขาดความสนใจ บ่ายเบี่ยง และนำไปสู่ปัญหาด้านอารมณ์

หากอยากเห็นลูกมีอาการสมาธิสั้นที่ดีขึ้น แนะนำให้ลองส่งลูกมาเข้าคอร์สที่สถาบัน BrainFit Studio เพราะที่นี่มีหลักสูตรสำหรับเด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะ คุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากลูกคุณได้มาเข้าเรียนกับเรา

Comments are closed.